Velkommen til larsfredrik.net

Personlige refleksjoner fra Nærøy Arbeiderpartis gruppeleder i kommunestyret i Nærøy 2015-2019.

Barnets beste er IKKE et skolestrukturspørsmål!

Å drøfte hva som er et konkret barns beste er ikke det samme som å diskutere skolestruktur! Derfor beklager jeg virkelig overfor familien Gjertsås den behandlingen vårt kommunestyre har gitt dere!

les mer

Innspurten igjen for Nærøy og Vikna!

Jeg vil innlede mitt innlegg med et stort HURRA, selv om vi nå nettopp er ferdige med 17.mai.  Nå håper jeg at det går mot kommunesammenslåing mellom Nærøy og Vikna! På nettsiden til Namdalsavisa lørdag 21. mai 2016, kan vi lese et leserinnlegg fra Rune Arstein i Nærøy Høyre. Her er det en fremstilling av Nærøy Arbeiderparti som absolutt krever et tilsvar. Her fremstår Nærøy Høyre og Arstein i kjent stil med bakgrunn i vår erfaring i etterkant av fjorårets lokalvalg. Til å begynne med må jeg rose den positive innstillingen som synliggjøres for kommunesammenslåing mellom Nærøy og Vikna. Dette er helt i tråd med det Nærøy Arbeiderparti gikk til valg på. Vi har bl.a tro på at større fagmiljø/enheter er noe vi vil være helt avhengig av i de neste 20-40 årene. Et sammenslått og da sterkt fagmiljø, vil gi oss grunnlag for bedre kommunale tjenester som innbyggere og næringsliv er avhengig av for videre utvikling og vekst. Innstillingen til Nærøy Høyre og flertallsgruppen de er en del av, gir dermed tydelige signaler på hva de ønsker, noe som klinger godt når vi nå står foran en avslutning og endelig beslutning i prosessen. I det felles kommunestyret som ble avholdt på Rørvik 4.mai, presenterte Ordførerne i Vikna og Nærøy innholdet i prosessen så langt. Der ble også funksjonsdeling med begge kommunenes perspektiv meddelt. Disse forslagene hadde begge utgangspunkt i at Ordfører, Rådmann og sentraladministrasjon fortsatt skulle ligge i sine respektive kommuner. Deretter opplevde vi å få presentert et omforent forslag fra Vikna Venstre og Nærøy Venstre ved representanten Bjørn Ola Holm. Dette har naturlig nok skapt stor debatt,... les mer

Kommunereformen – Status og veien videre

Her er mitt innlegg om i debatten «kommunereformen – status og veien videre», slik jeg presenterer dette i kommunestyret 10. mars 2016. Jeg velger å publisere dette også på min blogg, fordi jeg mener dette har stor interesse for allmennheten både i Nærøy og Vikna. Innlegg 100316 i anledning sak 15/16 Kommunereformen – Status og veien videre: Ordfører, kommunestyrerepresentanter og gjester! Det har vært mye oppmerksomhet om arbeidet med kommunereform den siste tiden. Naturlig nok, da vi nå står foran ei beslutning som vil prege oss i mange 10-år. La oss da legge tilrette for at et endelig vedtak skaper grunnlag for utvikling, trivsel og vekst! Et dokument jeg så langt har savnet omtale av i debatten, er Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. SNP YN er en felles plattform for næringsarbeidet i Ytre Namdal fram mot 2025. Kommunene skal i nært samarbeid med eksisterende bedrifter, gründere og befolkning arbeide for å realisere sin felles visjon: Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje. Den innehar vedtatte vekstmål og regionens utviklingsstrategier. Bare i løpet av de neste 10 årene er det signalisert vekst på 1000 nye arbeidsplasser i sjømatnæringa. Dette er enormt! Derfor tror jeg det vil være helt avgjørende at vi i Ytternamdalen løfter blikket opp og frem for da å realisere vekst og utvikling i HELE den nye storkommunen. Til syvende og sist er vi gjensidig avhengig av hverandre og vi må nå dra i samme retning. Nærøy AP har gått til valg på at vi er positive til kommunesammenslåing såfremt det gir oss grunnlag for bedre tjenester. Kommunesenterets plassering var da av... les mer

Slik jeg ser det!

HeiSann! Mange har etterspurt hva jeg mener og tenker om prosessen, forhandlingene, avtalene og avtalebruddene vi i Nærøy har vært vitne til etter valget. Dette har fra min side, slik mange sikkert litt forundret har sett, latt vente på seg. Både fordi jeg har hatt fullt opp å holde på med i jobben min, men også fordi min opplevelse av nettopp perioden etter valgdagen gjorde svært stort inntrykk på meg. Jeg hadde rett og slett en stor nedtur på grunn av dette og har måttet holdt både pressen og politikken litt på avstand. Nå føler jeg likevel behov for å komme med en (i denne runden) avsluttende blogg for å fortelle hvordan jeg ser på det som skjedde. Bloggen kalles derfor: «Slik jeg ser det!» (Og avslutningsvis i denne bloggen kommer det som kanskje beskriver best «slik jeg helst skulle ha sett det»…) Da jeg ble nominert til å være Nærøy Arbeiderpartis ordførerkandidat ved årets kommunevalg, gikk jeg noen runder med meg selv for å spørre meg om hvorfor jeg skulle ha lyst til å ta på meg et slikt ærefullt tillitsverv. Jeg var klar over at det var et stort stykke arbeid som lå foran meg om jeg skulle gå inn i det langsiktige arbeidet med målsetningen å få til et AP-dominert flertall med meg som ordfører. Motivasjon er alfa og omega i en slik sammenheng. Jeg fant likevel fort ut at jeg som innbygger i kommunen vår både hadde sett og erfart at det er flere områder som gjør at vi har et stort behov for endring og fornying politisk. At Nærøy Arbeiderparti gikk til valg med parolen... les mer

Vårres Nærøy!

..og hvordan skape det sammen! Da nærmer valgdagen seg med stormskritt og jeg ønsker derfor å oppsummere valgkampen, komme med noen betraktninger om hva jeg ønsker for ”vårres Nærøy” og hva jeg mener skal til for å komme dit. For min del opplevde jeg at valgkampen startet i oktober 2014, da det ble klart at jeg ble nominert til å være Nærøy Arbeiderparti sin Ordførerkandidat ved det forestående valget. Siden da har vi arbeidet mer eller mindre kontinuerlig for å vise hvem vi er, lage et godt, fornuftig og realistisk valgprogram, gjøre en god valgkamp, samt tydeliggjøre for velgerne nettopp det at vi representerer nye tanker, bedre løsninger og vil ha positiv utvikling for Nærøysamfunnet. Og nettopp Nærøysamfunnet er det som er viktig for meg å løfte frem nå. Det er utgangspunktet for denne siste bloggen før valgdagen. I valgkampen har Nærøy Arbeiderparti klart å være godt synlig, både med leserinnlegg, redaksjonell omtale, stands rundt omkring og på internett og sosiale medier. Vi har fått mange tilbakemeldinger, kommentarer og henvendelser i løpet av valgkampen samt også mange gode råd og tips for hva vi bør tenke på i kommende valgperiode. Noen innspill har vi dessverre ikke klart å håndtere like godt, men det er i valgkamp/politikken som ellers i livet, ingen er feilfri! Man må være villig til å erkjenne dette, ta lærdom og deretter fortsette å jobbe for det man tror på. Den overordnede målsettingen for Arbeiderpartiet er å utvikle et stadig mer bærekraftig, solidarisk og rettferdig vekstsamfunn. Kommunens hovedoppgave da er å levere tjenester som understøtter dette. Og tjenestekvalitet er helt vesentlig for livskvalitet for den enkelte... les mer

Nærøysundtraktaten! Ka svarte!?

Dagen i dag var litt spesiell. Ja 8. september er en dag som kanskje kan gå inn som en merkedag for Nærøy. Og Vikna! Den inneholdt først noen timer på arbeid. Etter en snartur hjemmom bars det til Nærøysundet, der det var planlagt en aldri så liten båttur faktisk. Mer om den straks. Mot slutten av dagen har jeg gått husbesøk på Marøya sammen med Ingunn og Terje. Trivelig. Og helt til slutt skriver jeg denne bloggen, før jeg stuper til køys. For nettopp båtturen er verdt en blogg! Vår lille tur i båt, midt ute på Nærøysundet, ble gjennomført sammen med journalister fra både Namdalsavisa og Ytringen. Og jeg tror de satte pris på agendaen… Les Namdalsavisas reportasje her, om du vil 🙂 Jeg og min kollega Amund i Vikna, signerte nemlig i dag Nærøysundtraktaten! TAMTARATA!!! Dette kan derfor bli en merkedag for både Nærøy og Vikna! Traktaten skal være vår ledesnor for fremtidig politisk samarbeid mellom Nærøy og Vikna: (Klikk på bildet for å få en lesbar versjon av traktaten) Kort fortalt: Nærøysundtraktaten er grunnlaget for ei ny politisk fremtid for gjensidig støtte, samarbeid og utvikling mellom våre 2 kommuner. For å understreke dette druknet vi «stridsøksa» i Nærøysundet og den kommer aldri opp igjen: http://larsfredrik.net/wp-content/uploads/2015/09/stridsoksa.mp4 Sammen og hver for oss skal vi gjøre vårt beste for at våre 2 flotte kommuner understøtter felles og individuell utvikling og vekst! I løpet av dagen tikket også resultatene fra skolevalget ved Ytre Namdal Videregående skole. Og det var svært gode nyheter: Overinspirert av dette lagde jeg og Amund videosnutten nedenfor som hilsen til ungdommen vårres! Takk for tilliten. Jeg og vi skal gjøre vårt for at kommunene... les mer
Følg denne bloggen

Abbonér på oppdateringer